Міжрегіональна універсальна товарна біржа


«Міжрегіональна універсальна товарна біржа»

свідоцтво серія А 01 № 069988

зареєстрована 23.03.2009 року,

ідентифікаційний код 35277788,

юридична адреса 07300, Київська область, Вишгородський район, 
                                            вул. Шолуденка буд. 6 Г, офіс 188.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

 • надавати послуги по укладенню угод, по відчуженню та продажу державного майна та основних фондів підприємств;
 • надавати послуги по укладенню угод по відчуженню майна громадян та підприємств всіх форм власності (нерухомість, автотранспорт, основні фонди);
 • надавати послуги по укладенню угод по реалізації продовольчих та непроводовольчих товарів;
 • здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, встановленому діючим законодавством;
 • створювати на території України та за її межами філії та представництва відповідно до діючого законодавства;
 • встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
 • створювати підрозділи Біржі та затверджувати положення про них;
 • розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти та типові контракти;
 • зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом розмір;
 • встановлювати вступні та періодичні внески для членів Біржі, плату за послуги, що надаються Біржею;
 • встановлювати інші грошові збори;
 • встановлювати та стягувати відповідно до цього Статуту плату за реєстрацію угод на Біржі, штрафи та інші санкції за порушення Статуту Біржі та біржових правил;
 • засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
 • укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;
 • вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
 • видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;
 • вступати в договірні відносини з підприємствами всіх форм власності в зв'язку з виконанням робіт віднесених до предмету діяльності;
 • наймати персонал на умовах контрактів та інших умовах, встановлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати праці та інших доходів осіб, працюючих за наймом;
 • продавати, передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, безкоштовне користування належні Біржі будівлі, споруди, обладнання, інвентар, брокерські місця та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
 • користуватися банківським кредитом на договірній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові кошти та встановлювати проценти за їх використання;
 • самостійно встановлювати перелік товарів, допущених до біржових торгів, здійснювати тендерні торги, торгівлю ф'ючерсними контрактами і опціонами;
 • здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством.